Watykan: nowa struktura dla katolickiej Odnowy w Duchu Świętym

03.11.2018 | 12:00
Stolica Apostolska ustanowiła nowy organizm wspierający działalność Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej. Rozpocznie on swoją działalność 8 grudnia br.. Tego samego dnia zostanie również przyjęty statut tej instytucji na okres próbny. Ten nowy organizm przyjmie nazwę CHARIS i będzie służył wszystkim przejawom działalności Odnowy w Duchu Świętym.

CHARIS nie będzie miała żadnej władzy nad nimi. Każda rzeczywistość charyzmatyczna pozostanie taką, jaką jest, w pełnym poszanowaniu jej tożsamości. Będzie mogła jednak w wolny sposób korzystać, dla spełnienia swojej misji, ze wszystkich propozycji oferowanych przez CHARIS. Jest to podstawowy cel tej nowej struktury. Każda forma działalności charyzmatycznej będzie podległa jurysdykcji władzy kościelnej na zasadach ogólnie przyjętych w Kościele Katolickim.

Po zatwierdzeniu struktury i przyjęciu statutu CHARIS Dykasteria ds. Świeckich, Rodziny i Życia dokona nominacji moderatora spośród 18 członków wybranych z różnych części świata oraz asystenta kościelnego na okres trzech lat. Osoby te podejmą swoje funkcje od przyszłorocznej uroczystości Zesłania Ducha Świętgo, czyli od dnia, w którym statut CHARIS wejdzie w życie. Od tego momentu dotychczasowe struktury czyli Międzynarodowe Służby Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej oraz Katolicka Federacja Charyzmatycznych Wspólnot Przymierza i Stowarzyszeń przestaną istnieć. Dziedzictwo tych dwóch organizmów przejmie CHARIS (Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan).

Poniżej zamieszczam tekst Preambuły Statutu Charis:

"Preambuła

To, co dzisiaj znamy pod nazwą Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej, stanowi część ekumenicznego strumienia łaski. Zrodziła się ona z suwerennej woli Boga w Kościele katolickim w roku 1967 jako owoc Soboru Watykańskiego Drugiego.

Obecnie szacuje się, że na świecie jest ponad 120 milionów ludzi, którzy świadczą o przemieniającym życie doświadczeniu Ducha Świętego poprzez kontakt z Odnową. Ta łaska Ducha Świętego o zasięgu światowym nie jest jednak jednym zunifikowanym ruchem podobnym do innych. Nie posiada założyciela ani grupy założycielskiej, ale jest suwerennym dziełem Ducha Świętego. Jest strumieniem łaski, który pozwala jednostkom, grupom, wspólnotom, działaniom i posługom wyrażać się na różne sposoby, w różnych formach organizacyjnych.

Jedną z cech charakterystycznych Odnowy jest wielka rozmaitość form wyrazu i posług, które tworzą jedność w różnorodności. Różne formy wyrazu i rzeczywistości w ramach Odnowy mogą być w różnym stadium rozwoju, posiadając różne akcenty, podzielają jednakże to samo podstawowe doświadczenie „chrztu w Duchu Świętym”; przyjmują także te same cele ogólne. W niektórych miejscach Odnowa zorganizowana jest jak ruch kościelny, sama jednak natura Odnowy oznacza, że różni się ona od innych ruchów kościelnych. W rzeczy samej, kard. Leo Josef Suenens, który został przez papieża św. Pawła VI wyznaczony w 1974 r. jako doradcą Episkopatu dla Odnowy, szybko uznał to, co miało miejsce za „strumień łaski”, natchniony przez Ducha Świętego dla dobra całego Kościoła. Powiedział on, że „pojmowanie Odnowy jako ruchu pośród wielu innych ruchów jest niezrozumieniem jej natury; jest ona poruszeniem Ducha Świętego udzielonym całemu Kościołowi, mającym na celu odmłodzenie wszystkich dziedzin życia Kościoła” (kard. Leo Josef Suenens, Dokumenty z Malines).

Ogólnie mówiąc, Odnowa koncentruje się na relacjach i sieciach, a nie na sztywnych strukturach. Dlatego też na poziomach lokalnym, diecezjalnym, krajowym i międzynarodowym można napotkać nieformalne relacje różnego typu. Relacje te często charakteryzują się swobodnym sposobem powiązania, dialogu i współpracy. Natura przywództwa w Odnowie cechuje się posługą, a nie zarządzaniem, które wymagałoby posłuszeństwa i jednolitości.

W 1972 r. w Ann Arbor (USA) powstało pierwsze międzynarodowe biuro komunikacji Odnowy (ICO), aby ułatwić kontakty między różnymi rzeczywistościami charyzmatycznymi, które w szybkim tempie pojawiały się w Kościele katolickim na całym świecie. Następnie, w 1976 r. biuro ICO zostało przeniesione z USA do Malines-Brukseli (Belgia), diecezji kard. Suenensa. Stworzył on zespół koordynujący Odnowy, przekształcając w 1978 r. biuro ICO w ICCRO (Międzynarodowe Biuro Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej).

W 1981 r. biuro to zostało przeniesione do Rzymu. W roku 1984 św. papież Jan Paweł II nominował biskupa Paula Josepha Cordesa biskupim doradcą ICCRO jako następcę kardynała Suenensa. Następnie, a w roku 1985 na zaproszenie Ojca Świętego przeniesiono biuro ICCRO do Watykanu.

W 1990 r. sieć międzynarodowych wspólnot przymierza Odnowy została uznana na szczeblu papieskim jako prywatne stowarzyszenie wiernych, przyjmując nazwę „Katolickie Bractwo Wspólnot Przymierza.” Jego misją było umocnienie więzi tych wspólnot z Kościołem katolickim oraz zachęta do ewangelizacji.

W 1993 r. ICCRO zyskało oficjalne uznanie na szczeblu papieskim przyznane przez Papieską Radę ds. Świeckich, która zatwierdziła jego statut jako międzynarodowego ciała służebnego. Nazwa zmieniona została z ICCRO na ICCRS, [„S” – służba] dla podkreślenia, że jest to duszpasterska posługa wobec Odnowy na całym świecie, nie zaś urząd o charakterze czysto administracyjnym.

W kwietniu 2016 r. Papież Franciszek desygnował Michelle Moran i Pino Scafuro, aby podjęli pracę nad nową Jedną Służbą i doprowadzili do jej realizacji, przy współpracy Julii Torres i Oreste Pesare jako sekretarzy, z towarzyszeniem Papieskiej Rady ds. Świeckich.

Przez wiele lat ICCRS i Katolickie Bractwo współpracowały, organizując seminaria poświęcone różnym tematom związanym z Odnową Charyzmatyczną. Wspólnie zorganizowały one 50. rocznicę Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej w Rzymie podczas Zesłania Ducha Świętego w 2017 r. W tym czasie podpisany został Akt Konstytutywny Jednej Służby, prowadzący do powstania CHARIS".

 

 

Cytat dnia

 Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii!  

                                                          1 Kor 9,16 b

Biblia Tysiąclecia
Wyślij intencję

Wypełnij poprawnie wszystkie pola

Błąd serwera, spróbuj ponownie!Tu możesz wysłać intencję modlitewną. Otrzymają ją wybrane zgromadzenia zakonne i wspólnoty.

Dziękujemy za wysłanie intencji
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x