Drugie spotkanie bpa Piotra Libery z rektorami i kustoszami sanktuariów z Diecezji Płockiej

05.12.2018 | 12:00
We wtorek 4 grudnia odbyło się spotkanie bpa Piotra Libery z rektorami i kustoszami sanktuariów z Diecezji Płockiej. Tematem spotkania była Międzynarodowa Konferencja pt.: „Sanktuarium otwarte na nową ewangelizację”, w dniach 27-29 listopada 2018, zorganizowana przez Papieską Radę ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, na zakończenie której uczestnicy konferencji spotkali się z Ojcem Świętym Franciszkiem na Watykanie. W Konferencji w Rzymie uczestniczyło 600 osób z 42 krajów świata, kustoszy największych na świecie sanktuariów ze współpracownikami. Z Polski uczestniczyło kilka osób, wśród nich dr Iwona Zielonka, dyrektor Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji Kurii Płockiej i ks. dr Remigiusz Stacherski z Popowa.

We wprowadzeniu do spotkania Biskup Płocki Piotr Libera podkreślił, że miejsca pielgrzymkowe stanowią swoistą geografię wiary w diecezji. „Spotykamy się kilka dni po bardzo ważnym wydarzeniu w Watykanie, jakim był pierwszy Kongres zorganizowany przez Papieską Radę ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, której papież Franciszek przed rokiem powierzył kompetencje dotyczące sanktuariów”. Zaznaczył, że w sanktuariach najważniejsi są pielgrzymi, którzy mają prawo czuć się w sanktuarium jak w domu. Sanktuaria podtrzymują żywą pobożność ludową, a bywało, że wyśmiewano pobożność ludową. Zmieniły to dopiero dokumenty o znaczeniu pobożności ludowej papieży: Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka

Bp Libera przypomniał komentarz Benedykta XVI  do Ap 12, który to fragment mówi o walce niewiasty ze smokiem. Rzeka, która wyszła z paszczy smoka i miała pochłonąć kobietę z dzieciątkiem, została pochłonięta przez ziemię, która się rozwarła. Jest nią pobożność ludu. Prości ludzie z wiarą powodują, że atak odwiecznego wroga ludzkości jest unicestwiony przez pobożność setek tysięcy zwykłych ludzi. Oni pochłaniają złe moce i pokonują smoka. „Sanktuarium jest miejscem spotkania pasterzem ze swoim ludem, nie tylko pielgrzyma z Bogiem. 

Biskup Płocki podkreślił, że nasze sanktuaria mają bardzo ciekawe dzieje ciekawą historię. Warto pokusić się więc opracowania, by tam, gdzie to możliwe, wydobyć z przyszłości, w jaki sposób Kościół starał się dokumentować cuda, które się dokonywały i dokonują. Przypomniał historię z 1784 roku z odpustu w Koziebrodach, gdzie bp Hieronim Szembek, po pojawieniu się tzw. „cudu światła”, powołał komisję do zbadania tego wydarzenia i potwierdził, że jest to miejsce cudowne. Jak się okazało, wiele wspólnych elementów występowało w Fatimie Bp Libera nawiązał do potrzeby szukania nowych form ewangelizowania. Podał przykład papieża Franciszka, który dla telewizji komentuje modlitwę „Zdrowaś Maryjo”. „Warto to naśladować w naszych sanktuariach na przykład przez serię katechez, wyjaśniając na przykład jak Maryja modli się za nas teraz. Franciszek wyjaśniał, jak Chrystus modli się do Boga Ojca:  stoi przed ojcem i pokazuje mu swoje rany”. Bp płocki idąc dalej w tym komentarzu mówił: „zastanawiałem się wielokrotnie jak Maryja modli się za nas i mam przekonanie, że ona modli się tak jak jej Syn, modli się do Ojca, pokazując swoje rany. Warto to pogłębić przemedytować na nowo. Co to znaczy, że Maryja jest matką bolesną? Warto mówić ludziom, że Maryja modli się teraz, w tej minucie za nas, pokazując Bogu swoje rany.

Dr Iwona Zielonka, dyrektor Wydziału ds. nowej Ewangelizacji Kurii Diecezjalnej Płockiej przedstawiła relację z rzymskiej konferencji, której była uczestnikiem. Abp Rino Fisichella, Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji, mówił na temat Sanktuarium jako sile napędowa nowej ewangelizacji i potrzebie promocji organicznej posługi duszpasterskiej sanktuariów. Podkreślał, że sanktuaria są wezwane do odegrania roli w nowej ewangelizacji dzisiejszego społeczeństwa, która dokonuje się specyficznym kontekście. Mamy formować pielgrzymów, by  byli uczniami zmartwychwstałego i szli drogą Kościoła - od Paschy do Pięćdziesiątnicy. Otwieramy drzwi sanktuariów, by przepowiadać wspaniałą nowinę o zbawieniu. Pielgrzymi jeszcze raz mają doświadczyć nowych narodzin w Duchu Świętym; uaktywnić dary chrztu świętego, aby byli  uczniami-misjonarzami. Podkreślała dr Zielonka, że ewangelizacja jest procesem i ma prowadzić do formowania się w małej wspólnocie w parafii.  

W wielu wystąpieniach podczas konferencji pojawiał się temat konieczności budowania wspólnoty. Mamy pomóc ludziom przybywającym do sanktuarium, by po powrocie do domu angażowali się w budowanie Kościoła parafialnego. Bardzo ważna jest w tym rola Maryi jako matki, uczennicy-misjonarki.

Sanktuarium ma być znakiem Zmartwychwstałego - chodzi o głoszenie podstawowych prawdy wiary – kerygmatu, który rozpala serca. „Pielgrzymi, którzy przychodzą do sanktuarium tak naprawdę rozpoczynają swoją pielgrzymkę po powrocie do domu, dlatego trzeba dać im doświadczenie osobistej relacji z Bogiem. Sami mamy być znakiem Zmartwychwstałego i czynić z nich uczniów, którzy będą znakiem Zmartwychwstałego”. Podstawą w Sanktuarium jest słuchanie Słowa Bożego. „My księża musimy być związani ze Słowem Bożym i znać go, by go głosić” – podkreślał abp Fisichella. Homilia winna być dobrze przygotowana na fundamencie Biblii. Bardzo ważne wyzwanie dla nas to świadomość,  że „Ja jestem misją”. Sanktuarium ma ewangelizować, dlatego trzeba przemyśleć jak celebrować Eucharystię, modlitwy, jak sanktuarium ma funkcjonować, by spełniło swoją rolę ewangelizowania. Pielgrzym staje się ewangelizatorem, bo pielgrzymka nie kończy się w Sanktuarium. Reszta dzieje się w parafii.

Dr Zielonka przywołała także temat Pedagogiki ewangelizacji w duszpasterstwie sanktuariówEwangelizacja musi współpracować z wychowaniem. Mamy wychowywać w wierze, formować wierzących, uwzględniając elementy antropologii. Nie chodzi jedynie o zdobycie wiedzy, ale o wychowanie przez świadectwo. Według pedagogii Nowej Ewangelizacji pasterz/rektor jest pasterzem wspólnoty, która gromadzi się w sanktuarium. Franciszek mówi o metodzie jaką jest towarzyszenie. Sanktuarium ma być skoncentrowane wokół Słowa Bożego, gdzie Bóg potwierdza w sercach głoszone słowo - umacnia się wiara. Słowo tworzy wspólnotę. Ważna jest inkulturacja i uwzględnienie specyfiki sanktuarium i różnych jego aspektów.

Ważną kwestię podjął podczas konferencji w Rzymie bp Pierre Olivier Tremblay, OMI, pomocniczy biskup Trois-Rivières (Kanada). Podkreślał wagę kontaktu między ewangelizacją a mentalnością ludzi (EG 128). Kościół w Kanadzie wysyła misjonarzy – mówił. „Ci ludzie mają otwarte serce, by ewangeliizować z  charyzmatami. Dlaczego? Bo jedyną motywacją do Nowej Ewangelizacji jest miłość. Ona jest na początku (EG 164). Początek wiary to spotkanie z wydarzeniem i osobą. Przez sakramenty, słowo, piękno”. Bardzo mocno podkreślił, że jest potrzeba przygotowywania ludzi do świadectwa Jest bardzo ważne, by ludzie, którzy przybywają do sanktuarium, nie ograniczyli się tylko do tego, by zostać tylko w grupie na pielgrzymce. Trzeba ich kierować do wspólnot, by w nich wzrastać w wierze. Ważne, by rektor współpracował ze wspólnotami. Ważna jest zatem obecność w sanktuariach małych grup, wspólnot braterskich. które zapraszają ludzi. Podkreślił także wagę wspólnot młodzieżowych: „bardzo ważne dla młodych ludzi jest doświadczenie wspólnoty, być z nimi spać, jeść, tworzyć dobre warunki, żeby mogli poczuć się, jak w domu”.  To nasze doświadczenie bardzo ważne - budowanie małych! Grup. To ma być dla nich dom, który jest otwarty i czeka na nich. życie i wiara! Wspólnota nowej ewangelizacji jest służbą, która ma dynamizować w posłudze, wydarzeniach i działaniach, aby zmieniać świat.  Ma być  oparta na modelu wspólnoty z Dziejów Apostolskich. Model wspólnoty to kościół misjonarzy. Wspólnota ewangelizowana i ewangelizująca! Kościół daje nam misję i my jesteśmy misją Kościoła (Ewangelii Gaudium 15).

Iwona Zielonka przedstawiła także główne myśli dotyczące teologii sanktuarium z wykładu o. Jean-Paula Hernandeza, SJ, Profesora na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim.

 Ks. dr Remigiusz Stacherski przedstawił relację fotograficzą z obrad w Rzymie oraz świadectwa rektorów największych sanktuariów na świecie, które zostały przedstawione w Watykanie (Sala Regina) przed spotkaniem z pp. Franciszkiem. Wszystkie sanktuaria łączy język wiary, mimo specyfiki każdego sanktuarium. Sanktuarium jest odpowiedzią na tęsknotę młodych za Bogiem. Miejscem, gdzie najchętniej się spotykają to  pielgrzymki. Trzeba nam doceniać istnienie młodych w sanktuariach i przedstawiane przez nich propozycje. W wielu sanktuariach na świecie istnieje posługa wolontariatu, w której ważne miejsce zajmują młodzi. To m. in. posługa słabym, chorym,  uczynki miłosierdzia, praca przewodników, zajęcia sportowe, grupy dzielenia, prowadzenie modlitw, śpiewów, dzielenie się świadectwem z pielgrzymami.

O. Andrea z Lourdes podkreślał ważną rolę młodych w Kościele. Bernadetta otrzymała objawienie jako młoda dziewczyna. O. Carlos z Fatimy dzielił się tym, że sanktuaria łączą młodych z wiara. Młodzi dzieląc się swoją wiarą a młodymi tworzą więzi i doświadczenie bliskości. Potrafią owocnie rozmawiać z rówieśnikami, wychodząc od ich specyficznej sytuacji. W Jerozolimie wolontariusze sanktuariów są zaangażowani w dzieła miłosierdzia w domach starości i sierocińcach. O. Paolo z Korei podkreślał rolę wychowania do dawania świadectwa przez męczeństwo, potrzebę więzi i bycia wysłuchanym. Młodzi interesują się życiem męczenników. Warto organizować pielgrzymki do obcych krajów, gdzie chrześcijaństwo jest w mniejszości, aby dodawać siły i wsparcia chrześcijanom tam mieszkającym. Proponował propagowanie męczeństwa wśród młodych. Z kolei w Monserat w Katalonii benedyktyni tworzą pustelnie monastyczne z kierownictwem duchowym, promują  skauting i grupy dla studentów. Misjonarz z Notre dame d. Afrique w Algierii mówił o oddziaływaniu sanktuarium maryjnego na muzułmanów. 34 razy Maryja jest cytowana w Koranie, więcej niż w Ewangelii. Jest to punkt dialogu międzyreligijnego. Maria wzorem podporządkowania się Bogu także dla muzułmanów, którzy proszą w sanktuariach o modlitwę. W Tendopoli di San Gabriele są tworzone miasta namiotów, by zatrzymać młodych dłużej razem.

Podsumowując czas świadectw abp. Rino Fisichella podkreślał znaczenie małych sanktuariów, które dają możliwość tworzenia bardziej osobistych relacji.

Na zakończenie spotkania wywiązała się dyskusja na temat ewangelizacji w sanktuariach, wyzwań i szukania nowych form duszpasterskich. Mówiono o potrzebie tworzenia małych grup, które będą funkcjonować przez cały rok, niezależnie od uroczystości czy odpustów, związanych z patronami miejsc. Przed kolejnym spotkaniem w maju 2019 r. zostanie wydany folder o sanktuariach i opracowanie książkowe, zawierające najnowsze dokumenty kościelne, oraz opracowanie teologiczno-pastorale dotyczące ewangelizacji w sanktuariach.  

Spotkanie, które zorganizował ks. dr Tomasz Brzeziński, rektor Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Płocku zakończyła dyskusja, dzielenie i plany na przyszłość. Kolejne odbędzie się w maju 2019 r., na które zostaną przygotowane materiały w formie broszur i folderów. Pierwsza konferencja rektorów sanktuariów w Płocku z bp. P. Liberą odbyła się przed rokiem i była związana z Listem apostolskim „Sanctuarium i Ecclesia”, w którym papież Franciszek przekazał kompetencje dotyczące sanktuariów Papieskiej Radzie ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji.

 

Opracowanie: Iwona Zielonka, Płock

Cytat dnia

 Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii!  

                                                          1 Kor 9,16 b

Biblia Tysiąclecia
Wyślij intencję

Wypełnij poprawnie wszystkie pola

Błąd serwera, spróbuj ponownie!Tu możesz wysłać intencję modlitewną. Otrzymają ją wybrane zgromadzenia zakonne i wspólnoty.

Dziękujemy za wysłanie intencji
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x